Zaken Kennis
Image default
Zakelijke dienstverlening

Pensioenadviseur voor werkgevers

Als werkgever wilt u een betaalbare pensioenoplossing voor uw werknemers. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de prijs bepaalt hoofdzakelijk de kwaliteit van de regeling. Het is niet zo dat de pensioenuitvoerders zoveel van elkaar verschillen qua kosten, te verwachten rendement dat u daar het voordeel gaat pakken. Al willen ze ons soms anders doen geloven. 

De prijs bepaalt de kwaliteit van de pensioenregeling

De prijs is voor uw budget in de eerste plaats belangrijk omdat een pensioenaanbod een lange termijn verplichting is die u niet makkelijk kunt terugdraaien. Er zijn genoeg rechtszaken van werkgevers die de pensioenregeling op een gegeven moment (bij bijvoorbeeld bedrijfseconomisch zware tijden) de pensioenregeling wilden versoberen maar dat niet lukte. Ook al klinkt dit als een zwaarwegend belang, toch wordt het in de praktijk niet vaak aangetoond. Bezin dus voor u aan een pensioenregeling voor uw werknemers begint. Een goede pensioenregeling begint dus bij uw budget.

Pensioenbudget

Tot vermoedelijk 2027 is een middelloonregeling nog mogelijk. Deze biedt de werknemer veel garanties maar kunnen voor de werkgever tot veel extra lasten leiden. Zeker in de tijd dat de rente zo laag was. Dat gaat veranderen, door de Wet toekomst pensioenen is alleen een premieovereenkomst nog mogelijk. Dat maakt het budgetteren voor u eenvoudiger. Wat is het budget dat u altijd kunt missen? Dat is in eerste instantie een goed uitgangspunt. U kunt de pensioenregeling in een later stadium altijd nog verbeteren.

Nieuw pensioenstelsel

Bij een premieovereenkomst is de premie vooraf helder en prima af te stemmen op uw pensioenbudget. Daarnaast is het belangrijk om te inventariseren hoeveel de werknemers kunnen missen. Als zij niets willen missen, is er voor u ook minder motivatie een uitgebreide pensioenregeling aan te bieden. Als zij ook graag een adequate pensioenregeling wensen en daarvoor willen betalen gaat het de goede kant op. Echter pas op, zoals eerder geschreven is een versobering vaak niet door te voeren zonder het verstrekken van compensaties aan werknemers, dus is het beter de pensioenregeling regelmatig tegen het licht te houden en daarna eventueel te verbeteren. 

Benchmark

De benchmark in uw branche kan een start zijn. Of het maximum, 30% van de pensioengrondslag. Dat is een hoog bedrag want die 30% wordt berekend over het verschil tussen het pensioengevend loon minus de zogenoemde AOW-franchise die rekening houdt met een toekomstige AOW-uitkering. Omgerekend in loon is die 30% van de pensioengrondslag ruim 20% van het salaris. Zo nu weet u de maxima. Om te beginnen is een lager bedrag vaak verstandiger. Aan een passend pensioenadvies kan een onafhankelijk pensioenadviseur voor werkgevers u helpen. Een adviseur die objectief is en die u er ook op wijst dat een alternatieve oplossing misschien wel beter bij u past.