Zaken Kennis
Image default
Energie

Een schoon klimaat door duurzame energiebronnen

Duurzame energiebronnen: wat zijn dat?

Duurzame energiebronnen komen met steeds groeiende mate voor in ons huidige energiegebruik. Maar wat houdt deze term precies in? En wat maakt dat een energiebron duurzaam is? In feite zijn het manieren van het gebruiken van energie die niet schadelijk zijn voor het milieu. Zelfs in het begin van de twintigste was men al bezig met dit onderwerp. Echter werden er toen fossiele brandstoffen gevonden. Deze waren in groten getale aanwezig en daardoor erg goedkoop. Gelukkig voor het milieu verschuift de vraag nu meer en meer weer richting energiebronnen die duurzaam zijn.

Verschil met hernieuwbare bronnen

Het is handig om te weten wat het verschil is tussen duurzame energiebronnen en hernieuwbare bronnen. Laatstgenoemde zijn bronnen die continu opnieuw geproduceerd kunnen worden. Deze bron raakt niet op. Dit maakt ze nog niet per se duurzaam. Het kenmerk duurzame energiebron wordt pas verkregen als de manier waarop energie wordt gewonnen niet schadelijk is voor het milieu. Plus, ook duurzame energiebronnen zijn hernieuwbaar.

Waarvoor zijn deze duurzame energiebronnen nodig?

Het klimaat moet schoner worden om vele problemen te voorkomen. Veel vervuiling komt door schadelijke stoffen die worden uitgestoten door bijvoorbeeld verbrandingsmotoren of fabrieken. Mensen hebben energie nodig. Om deze stroom op te wekken was er voorheen veel vervuiling nodig. Denk maar aan kolencentrales. Door te focussen op duurzame energiebronnen heb je een win-winsituatie. Men kan stroom winnen en tegelijkertijd geen schade berokkenen aan het milieu.

Voorbeelden van milieuvriendelijke energiebronnen

Maar wat zijn dan voorbeelden? Hoe kun je op een verantwoorde manier toch energie opwekken? Hier zijn een aantal van te noemen. Denk aan tweede generatie bio-energie: gewonnen uit organisch materiaal dat geen ander doel meer kan dienen (bijvoorbeeld frituurvet of tuinafval). En wat te denken van windenergie? Een windmolen is zo gebouwd dat deze de beweging van de rotorbladen kan omzetten in warmte en energie. Je maakt dan alleen gebruik van de wind, die oneindig is. Hetzelfde geldt voor waterenergie. Door het stromen van het water wordt een turbine bewogen (bijvoorbeeld een rad). Deze beweging wordt omgezet in energie. Maar ook zonne-energie is erg populair. Zonnepanelen vangen het zonlicht op en zetten deze warmte tevens om tot energie. En zelfs restwarmte die ontstaat bij industriële processen wordt gebruik om energie te generen. Al deze soorten energie vervangen de fossiele brandstoffen. Zo zijn er ontzettend veel manieren om stroom op te wekken zonder schadelijk te zijn voor het milieu. Duurzame energiebronnen maken dit mogelijk en bieden een schone toekomst voor het klimaat.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/duurzame-energiebronnen/