Zaken Kennis
Image default
Personeelszaken

Het managen van verzuim door gebruik van verzuimsoftware

Arbeidsverzuim heeft in jouw organisatie altijd veel aandacht gekregen. Toen de Wet verbetering poortwachter van kracht werd, kregen werkgevers en werknemers duidelijk omschreven verantwoordelijkheden met betrekking tot verzuim. Wettelijk voorschreven acties heb je in je organisatie geborgd en je durft rustig te stellen dat je bedrijf poortwachter proof is. Toch heb je het idee dat er nog wat verbeterd kan worden. Je denkt aan meer duidelijkheid, meer zekerheid en meer gebruiksgemak. Met goede verzuimsoftware is dat inderdaad mogelijk.

Hoe gaat je organisatie om met arbeidsverzuim?

Hoe je organisatie omgaat met arbeidsverzuim staat omschreven in je verzuimbeleid. In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de verzuimende medewerker en diens leidinggevende. Je HR-afdeling en je arbodienst kunnen optreden als adviseur. Je organisatie heeft vervangende werkzaamheden als hulpmiddel bij re-integratie in het eerste spoor succesvol gedefinieerd en laten uitvoeren. Mocht het erop uitdraaien dat re-integratie in het tweede spoor aangewezen is, dan heeft je bedrijf hier inmiddels ook ervaring mee. Bovenal doe je alles om onnodig verzuim te voorkomen. Je ziet echter een aantal dreigingen aan de horizon, of wellicht heb je er al mee te maken. Door de krapte op de arbeidsmarkt heb je te vaak een nijpend personeelstekort. Dat verhoogt de druk op de zittende mensen, zeker als veel van hen regelmatig met klachten uitvallen. Dat heeft ook zijn weerslag op je bedrijfsresultaten.

Verzuimsoftware zorgt dat je grip houdt op je verzuimafspraken

Of het nu gaat om veelvuldig kortdurend verzuim of langdurig verzuim van weken tot maanden, elk verzuimgeval moet goed geregistreerd worden. Je mensen moeten alle wettelijk voorgeschreven acties in de gaten houden en tijdig uitvoeren, al was het alleen maar om boetes van het UWV te voorkomen. Daarnaast kan verzuimsoftware ook zorgen voor duidelijke managementinformatie. Deze informatie gebruik je om vast te stellen hoe goed je de doelen uit je verzuimbeleid behaalt en geeft je mogelijkheden om waar nodig bij te sturen. Alle documenten zoals een probleemanalyse en een plan van aanpak, die volgens de Wet verbetering poortwachter voorgeschreven zijn bij dreigend langdurig verzuim, sla je overzichtelijk op in je verzuimsoftware.

Verzuimsoftware ondersteunt je verzuimbeleid

Verzuimsoftware doet meer dan het leveren van managementinformatie en het vastleggen van wat wettelijk verplicht is. Waarschijnlijk is het verzuimbeleid van je organisatie ambitieuzer dan het wettelijk minimum. Wil je de concrete arbeidsrisico’s per functie of per afdeling beter in kaart brengen, dan is de input van je verzuimsoftware daarbij cruciaal. Dat geeft je de mogelijkheid om nog concreter met je arbeidsomstandighedenbeleid aan de slag te gaan. 

Goede verzuimsoftware geeft duidelijkheid en gebruiksgemak

Een van de belangrijkste spelers in elk verzuimbeleid is de direct leidinggevende van de verzuimende medewerker. Vaak is dit iemand die meerdere petten op heeft. In geval van hoog verzuim komen ook je leidinggevende medewerkers meer en meer onder druk te staan. Dan is het verstandig om ze zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen, zonder dat ze verantwoordelijkheden inleveren. Gebruiksvriendelijke verzuimsoftware maakt het mogelijk om alle taken met betrekking tot verzuim uit te voeren, maar wel zo overzichtelijk mogelijk en met zo min mogelijk tijdverlies. Het verzuimsoftwarepakket van Visma Verzuim staat bekend als duidelijk en gebruiksvriendelijk. Het is geen wonder dat het in veel bedrijfstakken min of meer de standaard is geworden.